Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår site. Genom att fortsätta använda vår hemsida accepterar du detta.

Läs mer
Walter Borg logo

Köpvillkor

REGISTRERING AV KÖPARE

Walter Borg förbehåller sig rätten att fritt besluta om vem som kan godkännas som anbudsgivare. Köpare kan även registreras efter av Walter Borg godkänt påskrivet anbudsavtal per brev eller fax.

BUDGIVNING

Köpare är betalningsskyldig för inropade föremål och skall senast under auktionen registreras som köpare och ha godkänt gällande auktionsvillkor och med sin underskrift bekräftat detta. Bud kan endast lämnas i jämna belopp och med bestämd lägsta höjning under budgivning. Felaktigt avgivna bud höjs eller sänks till närmast jämna belopp.

BELOPSGRÄNS

STEG

0-2 000 :-

50 :-

2 000 - 20 000 :-

100 :-

20 000 - 100 000 :-

500 :-

över 100 000 :-

1 000 :-

INROPSUPPDRAG

Bud i förväg. Walter Borg:s kundtjänst åtar sig att kostnadsfritt vid auktionen för kundens räkning sköta budgivning baserat på inlämnat skriftligt anbud. Walter Borg behandlar inropsuppdrag konfidentiellt och bjuder för anbudslämnarens räkning under auktionen så att ett eventuellt köp sker till för anbudslämnaren lägsta möjliga pris.

Vid lika inlämnade inropsuppdrag äger det som registrerats först hos Walter Borg företräde. Walter Borg ansvarar ej för skada som uppkommer om Walter Borg försummar att utföra inlämnade inropsuppdrag. Anbudslämnaren ansvarar för köp som registrerats från ett otydligt eller felaktigt skrivet inropsuppdrag.

UTROPSPRIS

I katalogen och vid auktionen anges ett utropspris för varje föremål. Detta är baserat på en marknadsanpassad värdering utförd av Walter Borg. Utropspriset skall endast tjäna som vägledning och det pris som föremålet säljs för kan väsentligt skilja sig från utropspriset.

AVGIFTER VID KÖP

Vid köp tillkommer 22,5% inkl. moms på det klubbade slutpriset, samt en slag avgift på 80kr. Det totala belopp som köparen skall betala är alltså det klubbade priset plus denna avgift.

AUKTIONSRESULTAT

Det ankommer på köparen att kontrollera om ett lämnat inropsuppdrag lett till köp. Om inropat föremål ej betalats kontant skickar Walter Borg en faktura till anbudsgivarens adress dagarna efter auktionen, men kan ej ansvara för att köparen på detta sätt får vetskap om sitt köp.

Auktionsresulatet kan kontrolleras på vår auktionshemsida och slutprislista finns dagen efter auktionen tillgänglig i Walter Borg:s butik på Kungsgatan 57 B. Betalning skall göras inom 10 dagar efter auktionsdatum antingen kontant eller med svenska Bankkort i Walter Borg:s butik på Kungsgatan 57 B. Vid betalning med vissa kreditkort eller med utländska kort tillkommer en avgift på 2,5%, i annat fall kan betalningen ske till Walter Borg:s bankgiro 757-1227. Auktionsdatum, kundnummer och katalognummer måste anges.

AVHÄMTNING

Föremål som köpts kan avhämtas först när betalning kommit Walter Borg tillhanda. Köpta föremål kan normalt avhämtas i Walter Borg:s butik på Kungsgatan 57B i Stockholm dagen efter auktionen. Om Walter Borg särskilt meddelar så kan föremål som betalats kontant i vissa fall hämtas direkt efter själva auktionen. Endast den som registrerats hos Walter Borg som köpare kan avhämta köpta föremål. Uthämtare måste kunna legitimera sig. För att hämta licensbelagda vapen måste en nyutfärdad vapenlicens per vapen lämnas till Walter Borg. Det är köparens skyldighet att snarast efter köpet söka licens för köpta vapen. Walter Borg skall anges som överlåtare på licensansökan. Vapenhandlare kan personligen hämta ut betalda vapen om vapenhandlartillstånd i original uppvisas för Walter Borg:s personal.

Föremål som köpts skall avhämtas inom 30 dagar från auktionsdatum annars tillkommer förvaringsavgift med 75SEK/dag. Avseende licensbelagda vapen skall dessa avhämtas senast 30 dagar efter det att licens har utfärdats. Därefter tillkommer förvaringsavgift med 75SEK/dag. Föremål som ej avhämtats inom nio månader från aktuell auktion kan, om inget annat överenskommits, omförsäljas av Walter Borg. Omförsäljning sker på villkor som fastställs av Walter Borg på för Walter Borg:s bästa sätt att få ersättning för samtliga fordringar som Walter Borg har på köparen. Walter Borg ombesörjer befordran av köpta föremål till köparen endast efter särskild överenskommelse. Transporter till och från köparen sker alltid på köparens risk och bekostnad om inte särskilt avtal träffats om annat. Kostnad för paketering och emballage är 150SEK/föremål om inget annat avtalats med köparen. 

Licensbelagda vapen kan skickas inom Sverige med PostNord Värde och kostar följande:

1 vapen (2 paket eftersom vitala delen skickas separat)  950SEK

2 vapen (3 paket)  1450SEK

3 vapen (4 paket) 1950SEK

För fler vapen, vänligen begär offert.          Alternativt så kan man boka egen transport och då tillkommer en packavgift på 150SEK/vapen.

Ammuniton befordras ej utan avhämtas av köparen i Walter Borg:s butik

ANSVAR FÖR FEL

Samtliga föremål säljs i befintligt skick. Det åligger köparen att själv undersöka föremålet för att bedöma skick och beskaffenhet. Bilder på auktionsföremål som Walter Borg presenterar kan ej tjäna som underlag för en korrekt bedömning av föremålet. Walter Borg ansvarar endast för att de uppgifter som lämnas i beskrivning av föremålet lämnas efter bästa förmåga. Kända eller uppenbara fel eller brister hos föremålet presenteras i beskrivningen men Walter Borg ansvarar ej för något som ej står i texten. Walter Borg ansvarar ej för dolda fel som ej påtalats och normalt ej självklart bör upptäckas vid en granskning av föremålet. Vid beskrivning av ett föremåls skick ansvarar Walter Borg ej för ej omnämnda skador som kan hänföras till naturligt åldrande eller slitage. Här avses t.ex blekning, sprickbildning, skavmärken och småskador. Walter Borg garanterar ej och ansvarar ej för att ett föremål fungerar eller att det lämpar sig för en viss uppgift. Vapen som utbjudes på auktion hos Walter Borg är ej testskjutna och vare sig vapnets funktion eller precision kan garanteras. Alla föremål säljs normalt i enlighet med beskrivning i katalogtexten. Walter Borg förbehåller sig dock rätten att om så krävs när som helst ändra uppgifter i texten. Sådana ändringar meddelas då även muntligt vid auktionstillfället.

REKLAMATION

Eventuella fel skall reklameras omedelbart efter det att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet, dock senast inom 5 dagar från auktionsdagen.